Afscheid nemen van een dierbare… Het is vaak het moeilijkste moment in het leven van een mens.

Als een dierbare overlijdt, wil je dat er zorg en aandacht wordt besteed aan het afscheid. Soms heeft de overledene zelf al invulling gegeven aan het afscheid maar meestal is het de familie zelf die voor deze moeilijke opgave staat.
Hoe fijn is het dan als er op dat moment iemand is die met een luisterend oor en oog voor (bestaande) rituelen,
vorm en inhoud kan geven aan het afscheid.

Als Ritueelbegeleider luister ik naar uw wensen en kan ik zowel voorgaan in een afscheidsdienst in een kerk als ook in een crematorium of andere locatie.

Soms is er, om wat voor reden dan ook, behoefte aan een ‘herinneringsmoment’ om de overledene te herden- ken. Bijvoorbeeld omdat je niet bij het afscheid kon zijn of het afscheid heeft lang geleden plaats gehad en je voelt de be- hoefte om daar iets mee te doen.

Ik kan, samen met u, zo’n herinneringsmoment organiseren waarbij het belang om de naam (weer) te noemen als heel belangrijk wordt ervaren en het helpt om de overstap te maken naar een nieuwe vorm van verwerking.

In alle rust bespreek ik met u de wensen en mogelijkheden.

liefdevol, persoonlijk & waardevol

OVER MIJ – Mijn naam is Jantien Boersen, getrouwd en moeder van twee kinderen. Mijn hele werkzame leven werk ik met mensen. Ik bied een luisterend oor en breng rust. Spiritualiteit neemt in mijn leven een belangrijke plek in. Tijdens mijn aanwezigheid als vrijwilliger bij diverse uitvaarten ontstond het verlangen om zelf nabestaanden te begeleiden bij het afscheid. Bij het zoeken naar een opleiding die bij mij paste, stuitte ik op de opleiding tot ‘Ritueel begeleider bij afscheid’. Hier heb ik geleerd vorm en inhoud te geven aan een afscheid met rituelen en symbolen en met oog voor traditie.

PIOENROOS – De botanische naam Paeonia gaat terug naar de antieke oudheid. Paieon was de god van de genezing in het oude Griekenland. Symbool voor bescherming, gelukkig leven en gezondheid.

Naast dat ik de pioenroos gewoon mooi vind, wordt je oog eigenlijk automatisch naar de kern van de bloem getrokken: ik ben altijd nieuwsgierig naar het innerlijk van de mens.

RITUEELBEGELEIDING BIJ AFSCHEID – Iedereen heeft wel een ritueel gedurende de dag waarbij het ochtendritueel
bij de meeste mensen wel tot de verbeelding spreekt. Het zijn, soms hele kleine, momenten om stil te staan en daarna weer over te gaan tot de orde van de dag, of van de nacht. Belangrijk omdat ze houvast geven.

Bij het afscheid nemen van een dierbare is dat niet anders. In de hectiek van het regelen van de uitvaart is het belangrijk om met elkaar stil te staan bij de overledene. Samen met u kijk ik naar het leven van de overledene om vervolgens rond deze persoon aan het afscheid vorm te geven. Dat kan volgens een vaste (kerkelijke) liturgie of op geheel eigen wijze. U bent daar vrij in. Rituelen en symbolen komen daarin als vanzelf voorbij.

De kracht van rituelen ligt niet alleen in de symbolen, maar in de lading die je het met je hart meegeeft.

HERINNERINGSMOMENT –  Ten tijde van mijn opleiding heb ik voor een stageopdracht een ‘Herinneringsmoment’ georganiseerd voor een familie die ruim 30 jaar geleden hun broer verloren hadden. Om na zo’n lange tijd,
zijn naam weer te noemen en het over zijn leven van toen te hebben werd als zeer bijzonder ervaren, net als het ‘Herinneringsmoment’ zelf.

Juist nu, waarbij nabestaanden soms geen afscheid mochten nemen van hun dierbare, is het goed voor de rouwverwerking om op een later moment hier nog eens op terug te kijken.

Ik kom graag bij u langs om samen met u, te kijken hoe we dit moment vorm kunnen geven. Ook in dit moment is het fijn om rituelen en symbolen samen te laten komen.

© 2021, Leven met rouw. Alle rechten voorbehouden.